Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xã hội hiện đại không thể không nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới cực kỳ rộng lớn và sôi động. Hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi bán sản phẩm/ dịch vụ và thu tiền mà là một quá trình phức hợp chịu sự chi phối bởi nhiều quy luật kinh tế khác nhau.. Để có thể phát triển và làm việc trong môi trường kinh tế phát triển như hiện nay, đòi hỏi người lao động phải am hiểu sâu rộng một lượng kiến thức về các quy luật kinh tế, phương pháp quản trị, chiến lược kinh doanh đồng thời phải rèn luyện liên tục và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để đáp ứng được công việc chuyên môn.

Với một hệ thống cơ sở lý luận khoa học chuyên sâu, cùng với mức độ rộng lớn của hoạt động kinh tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Học viện Hàng không Việt Nam đang là một trong những ngành học phổ biến và truyền thống trong cả nước và trên thế giới. Được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên sâu cùng quá trình trau dồi rèn luyện các kỹ năng cần thiết, sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD tại Học viện HKVN có thể công tác tại các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Hàng không, đặc biệt là trong các lĩnh vực như kế hoạch phát triển, kế hoạch thị trường, đầu tư, tài chính, nhân lực, tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ thị trường…. Hơn thế nữa, Cử nhân Quản trị Kinh doanh sẽ được học những gì cần thiết để điều hành một doanh nghiệp; có khả năng tự thành lập và quản lý các doanh nghiệp nói chung; có khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, dịch vụ… để trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của trường.

Cấu trúc chương trình: 120 tín chỉ (không bao gồm GDTC, GDQP) – 8 học kỳ

Chuẩn đầu ra: 

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Quản trị kinh doanh có thể

Đối tác quốc tế và hình thức trao đổi: