Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trình độ đại học của Học Viện Hàng không Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Công nghệ Hoa kỳ (Beowulf), trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản và hiện đại nhằm phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, năng lực chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, năng lực làm việc độc lập và năng lực sáng tạo thích nghi với sự phát triển không ngừng của ngành Công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho toàn xã hội và cho ngành hàng không.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của trường

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình:120 tín chỉ (không bao gồm GDTC, GDQP) – 8 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin có khả năng đạt được các vị trí làm việc như sau:

Hiệp hội nghề nghiệp hoặc các doanh nghiệp đồng hành: Tập đoàn Beowulf và TMA