Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Kỹ thuật viễn thông là ngành đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về phân tích, vận hành đánh giá một hệ thống hoặc một thành phần trong các hệ thống điện tử ứng dụng, điện tử thông tin và viễn thông; kỹ năng thiết kế, triển khai và vận hành các sản phẩm điện tử trong lĩnh vực kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không và xã hội.

Đối tượng người học: Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên)

Điều kiện xét tuyển: 

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình:

Người học có bằng kỹ sư ngành gần: 60 tín chỉ:

Người học có bằng kỹ sư ngành đúng: 30 tín chỉ:

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận tốt vị trí công tác tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu; kỹ sư tại các tập đoàn, doanh nghiệp điện tử viễn thông trong nước và ngoài nước; các doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; các Cục, Vụ thuộc các Bộ Ngành, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; giảng dạy tại các trường ĐH-CĐ.