Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG CƠ KHÍ TÀU BAY

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng ngành Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay như: cách thức sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay; đọc hiểu và sử dụng thành thạo tài liệu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí tàu bay của nhà sản xuất (bằng tiếng Anh); bảo dưỡng thành thạo khung sườn, động cơ và các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí tàu bay; thay thế được các bộ phận, thiết bị tàu bay tại sân đỗ..

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt Nam

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình: 88 tín chỉ (Không tính các học phần GDQP-AN và GD thể chất) – 5 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các công ty, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị cơ khí tàu bay; phòng kỹ thuật các công ty, các hãng Hàng không; các công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng không.