Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

KIỂM TRA AN NINH HÀNG KHÔNG

Ngành Kiểm tra an ninh Hàng không nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn cơ bản và toàn diện, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, trình độ kỹ thuật công nghệ cao và có sức khỏe phù hợp với ngành/nghề Kiểm tra An ninh hàng không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và của ngành hàng không.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt Nam

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình: 93 tín chỉ (Không tính các học phần GDQP-AN và GD thể chất) – 5 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành nhân viên an ninh soi chiếu; Nhân viên an ninh kiểm soát; Nhân viên an ninh cơ động; Nhân viên, cán bộ tổ, đội an ninh bảo vệ…