Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU

Ngành Kiểm soát không lưu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, trình độ kỹ thuật công nghệ cao và có sức khỏe phù hợp với ngành/nghề Kiểm soát không lưu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt Nam

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình:111 tín chỉ (Không tính các học phần GDQP-AN và GD thể chất) – 6 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành: Các chuyên gia không lưu; Huấn luyện viên không lưu; An toàn, điều tra sự cố không lưu; Thiết kế phương thức bay, thiết kế vùng trời không lưu; làm việc tại Trung tâm Kiểm soát không lưu, các phòng, ban, các đơn vị thuộc Tổng công ty và Cục Hàng không Việt Nam, tại Bộ phận kiểm soát mặt đất, Đài kiểm soát tại sân bay, Cơ sở kiểm soát tiếp cận, trung tâm kiểm soát đường dài.