Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG

DVTMHK bao gồm 02 chuyên ngành: Khai thác mặt đất và phục vụ chuyến bay; Dịch vụ trên chuyến bay. Chương trình học trang bị các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận tốt vai trò là tiếp viên hàng không hoặc các nhận viên phục vụ mặt đất.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt Nam

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình:89 tín chỉ (Không tính các học phần GDQP-AN và GD thể chất) – 5 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể phục vụ trên chuyến bay với vị trí tiếp viên hàng không, hoặc phục vụ trên mặt đất, tại các nhà ga hàng không (hành khách, hàng hóa), các công ty phục vụ mặt đất, các đại lý giao nhận hàng hóa, phục vụ hàng hóa hàng không, các văn phòng đại diện của hãng bay,…